Emiel

de Weerd
Emiel De Weerd

Heeft u vragen voor Emiel? Stel ze dan via

E.deWeerd@voorst.nl

Wie is Emiel?

Mijn naam is Emiel de Weerd, inmiddels 41 jaar. Samen met mijn vrouw Loes en de kinderen – drie dochters en een zoon in de leeftijd van 3 t/m 10 jaar – woon ik in Terwolde.

Sinds 2017 ben ik actief als gemeenteraadslid voor de liberale partij VVD-Liberaal 2000 en vanaf 2021 ben ik tevens fractievoorzitter namens onze partij.

Gedreven als ik ben, zal ik geen confrontatie uit de weg gaan om doelen te behalen. Daarbij ben ik rechtlijnig, met een sociaal hart en een gezonde dosis boerenverstand.

Wat wil ik bereiken voor Voorst?

Een gemeente waar inwoners en ondernemers in staat worden gesteld hun persoonlijke idealen te realiseren qua wonen, werken en recreëren.

Een gemeente waar wij elkaar de ruimte geven en minder denken in beperkingen en overbodige regelgeving, met respect voor elkaars woon- en leef-genot.

Een gemeente die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. Waar iedereen kan meedoen en allen dezelfde kansen krijgen, ongeacht zijn of haar afkomst.

Een gemeente die een helpende hand biedt als het slecht gaat, maar waar ondersteuning niet gelijk staat aan ‘pamperen’. Want uiteindelijk moet je er zelf wat van maken.

Een gemeente die inspraak van inwoners serieus neemt en belangenverenigingen en vertegenwoordigers namens de dorpen en kernen betrekt bij besluiten en toekomstvisies op het gebied van wonen, energie, verkeer en leefbaarheid.

Wat mag u van mij verwachten?

Ik ga me volledig inzetten voor de speerpunten van onze lokale liberale partij. Jouw stem is dan mijn opdracht waarbij van mij mag worden verwacht, dat ik toe ga zien dat de opdracht of opdrachten ook worden uitgevoerd.

Verder ben ik een groot voorstander van samenwerkingen tussen de diverse partijen. We zijn één gemeenteraad, een volksvertegenwoordiging en wij moeten met elkaar zien de vertaalslag te maken in de politiek.

Wat is mijn achtergrond

Ik werk inmiddels 22 jaar bij een relatief groot familiebedrijf en ben verantwoordelijk voor de Sales binnen het bedrijf dat gespecialiseerd is in het ‘verduurzamen van staalconstructies’ doormiddel van fabrieksmatig coaten van ruim 3000 ton staal per week.