Duurzaam Voorst – Ons mooie landschap is niet geschikt voor het opwekken van grootschalige energie

Duurzaam Voorst – Ons mooie landschap is niet geschikt voor het opwekken van grootschalige energie

Laten we lokale opgewekte energie ook zo dicht mogelijk bij de bron gebruiken. Stimuleer het opzetten van lokale energienetwerken zoals mini-grids en focus op de ontwikkeling van lokale energieopslag. Hierdoor raakt het netwerk niet overmatig belast. 

De regio kan hier prima een actieve rol in pakken en dat ook zal resulteren in extra werkgelegenheid en kenniseconomie op dit gebied. Focus op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en zet in op besparing van het verbruik van energie. 

Ons mooie landschap in de gemeente Voorst is niet geschikt voor het opwekken van grootschalige energie. Er is te weinig wind en het leefklimaat (groene hart van de Stedendriehoek) moeten wij beschermen. Dus vergroenen in plaats van verpesten door het facilitairen van subsidiehongerige energiereuzen. 

Landelijk moeten grote bovenregionale projecten, zoals windparken op zee en kernenergie, dienen als back-up voor de energietoevoer om uiteindelijk energieneutraal te worden. 

Nijbroek wacht niet af maar gaat zelf aan de slag en kijkt wat er mogelijk is. Daarmee een voorbeeld voor andere kernen van de gemeente Voorst; qua woningbouw, participatie, energieontwikkeling en integrale landschaps / omgevingsvisie.